Stichting CBH

Stichting Creatieve Broedplaatsen Hoorn verzorgt de verhuur en het reilen en zeilen van de Kaaspakhuizen Bierkade. De stichting is niet de eigenaar van de panden.

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:
Bas de Vries – voorzitter
Mark Leek – secretaris
Piet Mol – penningmeester, technische zaken
Sun Walenkamp – algemeen bestuurslid
Casper de Geus – algemeen bestuurslid

Het bestuur vergadert elke 4 weken. Voor meer informatie over het bestuur en de doelstellingen van de creatieve broedplaats ‘Kaaspakhuizen Bierkade’ kunt u contact opnemen met info@kaaspakhuizenbierkade.nl