Historie Bierkade

Bierkade
De Bierkade in Hoorn is één van de kades van de Appelhaven, die rond 1420 gegraven zijn. Op de Bierkade zijn verschillende bierpakhuizen te vinden. De aanvoer van bier was belangrijk voor de stad, en niet alleen om economische redenen. Het water was te vervuild om te drinken, daarom was bier de gangbare drank.

Daarnaast werd het drinken van bier als ‘medicinaal’ beschouwd tegen allerlei ziektes. Op de kade losten schepen uit Hamburg en Bremen de biervaten en droegen bierdragers de vaten naar de pakhuizen.

Kaas in Hoorn
Op de Rode Steen was in de 19e eeuw één van de belangrijkste kaasmarkten van Nederland, met kaas van tientallen boeren uit West-Friesland. De firma KH de Jong, T. Kroon & Zonen uit Hoorn en Gebr. Schots uit Krommenie hebben in de negentiende en twintigste eeuw een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Noord-Holland als kaas- en zuivel-provincie. Zij exporteren vanuit o.a. de pakhuizen aan de Bierkade kaas naar meer dan 100 landen.

In 1947 hebben de drie bedrijven hun samenwerking omgezet in een fusie onder de naam K.H. de Jong’s Exporthandel. De export-activiteiten zijn in 1984 overgenomen door Frisian Dairy Trade en K.H. de Jong is nu een exploitatiemaatschappij die met veel gevoel voor historie een twintigtal historische panden in Hoorn beheert en exploiteert.

Oud kaaspakhuis KH de Jong

Kaaspakhuizen Gouda & Alkmaar
KH de Jong heeft in 1903 opdracht gegeven voor de bouw van een dubbel kaaspakhuis aan de Bierkade. Tot 1993 is zijn de pakhuizen gebruikt voor de opslag van kaas. Niet voor niets heten de pakhuizen op Bierkade nummer 4 ‘Gouda’ en nummer 4a ‘Alkmaar’. De panden zijn door de eigenaren eind 20e eeuw gerestaureerd, waarbij originele elementen – zoals de weegschaal – bewaard gebleven. Tot eind 2011 was het bekende Museum van de 20e Eeuw in de twee kaaspakhuizen gevestigd.

In 1994 kregen de eigenaren, de heren Kroon en Agema, een onderscheiding van St. Oud Hoorn voor het restaureren van de Bierkade 4/4a (de huidige Broedplaats) en het tegenover gelegen kaaspakhuis ‘De Zon’.

Eind 2011 is Stichting Creatieve Broedplaatsen Hoorn opgericht om de creatieve en innovatieve sector in Hoorn & West-Friesland een impuls te geven. Bij de inrichting van de Creatieve Broedplaats wordt nadruk gegeven om de oude historie weer te laten herleven in een nieuwe gedaante.